ISO 9001 standart maddeleri

  1. KAPSAM
  2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3. TERİMLER VE TARİFLER

 

  1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1          GENEL ŞARTLAR

4.2          DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

4.2.1      GENEL

4.2.2      KALİTE EL KİTABI

4.2.3      DOKÜMANLARIN KONTROLÜ

4.2.4      KAYITLARIN KONTROLÜ

 

  1. YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1          YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

5.2          MÜŞTERİ ODAKLILIK

5.3          KALİTE POLİTİKASI

5.4          PLANLAMA

5.5          SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.6          YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 

  1. KAYNAK YÖNETİMİ

6.1          KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

6.2          İNSAN KAYNAKLARI

6.3          ALT YAPI

6.4          ÇALIŞMA ORTAMI

 

  1. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1          ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI

7.2          MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

7.3          TASARIM VE GELİŞTİRME

7.4          SATIN ALMA

7.5          ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU

7.6          İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

 

  1. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1          GENEL

8.2          İZLEME VE ÖLÇME

8.3          UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

8.4          VERİ ANALİZİ

8.5          İYİLEŞTİRME