TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akit edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkân ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

 

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Danışmanlığı çerçevesinde; ilgili standartların bulunması ve temini, standart şartlarının sağlanması, ürün, üretim ve yönetimde gerekli düzenlemeler, Türk Standartları Enstitüsüne başvuru, denetim organizasyonu ve belgelendirme faaliyetleri yapılmaktadır.