OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların iş hukuku açısından yasal yükümlülüklerini zorlanmadan yerine getirebilmesi ve daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin temeli OHSAS 18001’dir. (Occupational Health and Safety Assessment Standards) OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir. Türk Standartları Enstitüsü de bu standardı aynen kabul ederek TS 18001 olarak yayınlamıştır.

 

OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim sistemidir. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir.

 

Bu sistemle çalışanlar; İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ‘nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları :
İSG riskleri belirlenerek alınacak önlemlerle asgari seviyeye indirilir.
Hedefler yönetim programları ile hayata geçirilir,
Kurumun yasal mevzuatlara uyması sağlanır.
Uygun İSG eğitimleri uygun kişilere verilerek personelin acil durumlara hazırlanması sağlanır.
Tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlar.
Motivasyon ve katılımın artması ve buna bağlı olarak karlılığın artması sağlanır.
Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresi ve maliyeti azalır.
Paydaşların istek ve beklentileri karşılanarak rekabeti arttırılır.
Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
Verimliliği artırması
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi