Marka Tescil

 

Marka, bir firmanın veya ürünün kalitesi, değerleri, güvenirliği ve tanınmışlığı hakkında tüketicilere ilk izlenimi sunan ve bu yönde seçme kararını etkileyen çok değerli bir tanıtım aracıdır. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın korunması da onun sahibi adına tescil edilmesi ile mümkündür.

 

Markanın en önemli işlevi, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerininkinden ayırmaktır. Marka, ürünler arasındaki farkı ortaya çıkararak tüketicinin ürün seçimini sağlıklı yapılabilmesine imkân tanır. Bu noktada markanın rekabeti artırıcı fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. Markanın ürünler arasındaki farkı ortaya çıkarma fonksiyonu nedeniyle üreticiler daha kaliteli ürünler üreterek markalarını aranan, talep edilen marka haline getirme yönünde gayret göstereceklerdir. Marka, pazarda bir ürünü diğelerinden ayırmaya yarayan ve ürüne kişilik, hüviyet kazandıran, isim veren temel unsurdur.

 

Markalar uzun yıllar süren yatırımlarla tanınır ve bilinir hale gelir. Yıllarca yatırım yapılan, bir markanın başka birisi tarafından kullanılması tüm emeklerin boşa gitmesi demektir. Faaliyet gösterdiğiniz sektörlerde hatta ileride faaliyet gösterebileceğiniz sektörlerde markanızın korunması ve üçüncü taraf şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi için Marka Tescil işlemi yaptırılması gerekmektedir. Markanın en önemli sermaye olduğu unutulmamalıdır.

 

Marka tescili; 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5.11.1995 günü bu kararnameye göre yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre yapılır

 

Marka tesciliyle, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir. Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

 

Marka Tescilinin Faydaları
Tescil edilmemiş bir marka hukuken sizin değildir.
Müşteriler için marka o ürünü tanıma ve seçme nedenidir.
ISO 9001, TSE, TSEK, KOSGEB Destekleri, Üretim İzni, Web Sitesi, ihracat işlemleri vs. gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde, yine birçok özel veya resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine katılırken Marka tescil belgesi zorunlu tutulmaktadır.
Tescilli bir marka hukuken başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, haczedilebilir, lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
Sektörünüzde yıllardır emek vererek, yapmış olduğunuz isminizin (markanızın) başkaları tarafından taklit edilmesini, önlemek ancak tescille mümkündür.
Tescil tecavüz durumunda; taklit malı üretenlere karşı hukuki ve cezai yollara başvurma imkânı sağlar.
Marka için yapılan en etkili ve en ucuz yatırım, tescildir.