ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

 

Küçük, orta, mikro ve büyük ölçekli, her türlü sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara uygulanabilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kuruluşların sistemli ve uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde çalışmasını, faaliyetlerini sürdürmesini sağlar.

 

Bir kuruluşun başarılı bir şekilde çalışması için sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Başarılı bir yönetimde, müşteri tedarikçi ve firma gibi ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından geçer.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yasal şartlar ve müşteri ihtiyaçlarını temel alarak, müşteri odaklı ve sürekli iyileştirme döngüsü ile sürekli iyileşmeye odaklanmıştır.

 

ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulayan bir şirket uygulamayanlara göre müşteri memnuniyeti bakımından birkaç adım önde olacaktır. Müşteri sadakati ve marka güvenilirliğine önem veren bir kuruluş için ISO 9001 neredeyse olmazsa olmaz bir şart haline gelmiştir. Birçok kurum ve kuruluş iş yaptığı tedarikçilerini ISO 9001 kalite belgesine sahip olmasını bir ön şart olarak kabul etmektedir.

 

Bunun yanında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sadece müşteriler istediği için veya belge sahibi olmak için değil firmanın verimliliğini ve karlılığını artırmak için de gereken bir kalite yönetim sistemidir.

 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ‘nin Faydaları:
Kurumsal yapısı güçlü, sağlıklı işleyen süreçlere sahip bir organizasyon,
Kuruluşta kalite ve müşteri memnuniyeti anlayışının geliştirilmesi,
Karın, verimliliğin ve pazar payının artması.
Daha et6kin etkin ve başarılı bir yönetim.
Performansın iyileşmesi yoluyla maliyetlerin azalması,
Çalışanların tatminini
Kuruluş içi iletişimde iyileşme
Tüm faaliyetlerde izleme analiz ve kontrol
Hatalı üretim ve iade ve firelerin azalması,
Müşteri şikâyetlerinin azalması ve müşteri memnuniyetinin artması,
Zaman ve kaynakların daha etkin kullanılması,
Rekabet gücünün artması

 

ISO 9001:2008 standardı, sekiz kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır.

Müşteri Odaklılık
Liderlik
Çalışanların Katılımı
Süreç Yaklaşımı
Yönetime Sistem Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme
Verilere Dayalı Karar Verme
Tedarikçilerle Karşılıklı Yarara Dayalı İşbirliği

 

 

İso 9001 belgesi nedir İso 9001 belgesi nasıl alınır
ISO 9001:2008 Standardı, Kuruluşun tutarlı olarak müşteri isteklerine ve geçerli yasal gerekliliklere uygun ürün/hizmet sunabilme yeteneğini göstermesi, sürekli iyileşme de dahil sistemin etkili olarak uygulanması sonucu müşteri memnuniyetinin sağlanması için kullanılacak kalite yönetim sistemi gerekliliklerini tanımlamaktadır.
ISO 9001 standardı bir firmanın kalite sistemini çalıştırmasını, geliştirmesini ve belgelemesini ister. Kuruluşlar iso 9001 standardı rehberliğinde kendi kalite sistemlerini kurup belgelendirmektedirler.