ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22000 Standardı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri (altyapı, personel ve ekipman gibi) kontrol altında tutan bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasını amaçlar. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, faaliyetleri gıda ve gıda ile ilgili olan kuruluşların, gıda güvenliğini riske atacak iç ve dış etkilerin, olayların kontrol altına alınması temeline dayalı olarak oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

 

ISO 22000 GGYS standardı yayınlanmadan önce gıda güvenliği olarak daha dar kapsamlı HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standardı uygulanmaktaydı. İlerleyen zamanlarda gıda güvenliğinin sadece üretim noktalarındaki risklerinin kontrol altına alınmasının yetersiz kaldığı ve gıda güvenliğinin gerçek anlamda kuruluşun tüm süreçlerinin kontrolü ile sağlanabileceği anlaşılmıştır. Bu sebeple çok daha geniş kapsamlı ve ilgili kuruluşun tüm süreçlerini kapsayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSMS) standardı yayınlandı ve uygulamaya konuldu.

 

ISO 22000 standardı, gıda firmalarının, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektir.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

 

ISO 22000 belgesi aşağıdaki sektörlerde yer alan kuruluşlar tarafından alınabilir;
Tüm gıda üreticileri
Yem üreticileri
Çiftçiler
Hazır yemek firmaları
Gıda depoları, taşıyıcılar ve satıcılar
Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
Gıda ekipmanı üreticileri
Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri
Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ‘nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları :
Kuruluşta gıda güvenliği bilicinin yaygınlaşması.
Gıda güvenliğine dayalı önlem uygulamaları ile kuruluşun çok daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya ulaşması.
Gıda güvenliğini tehlikeye sokacak kritik noktalarının belirlenerek bu risklerin önleyici faaliyet kapsamı içinde olumsuz bir olay meydana gelmeden yok edilmesi.
Gıda Güvenliği eğitimleri ile birlikte kuruluşun tüm süreçlerinin iyileştirilip çok daha güvenilir ve gıda güvenliği riski düşük hale getirilmesi.
Ürün geri toplama riskinin azaltılması
Gıda zehirlenmeleri ve zararları risklerinin düşürülmesi
Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması
Tüm bu uygulamalar sonucunda kuruluşun markasının yüksek güvenilirlik seviyesinde tüm piyasada dolaşması.