ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi

 

Her geçen gün dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç sayesinde tüketiciler beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmektedir. İşte bu noktada ISO 14001 Çevre yönetim sistemi firmanın çevreye karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

TS EN ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi Standardı genel olarak firmanın çevreye olan etkilerinin belirlenmesi, bu etkilerin minimize edilmesi veya bertaraf edilmesini kapsar.

 

ISO 14001 her türlü organizasyona uygulanabilecek bir çevre yönetim sistemidir. Bu standart da diğer ISO standartları gibi ürünün kendisiyle değil, nasıl üretildiğiyle ilgilenir ve kuruluşun kontrol edebileceği çevresel etkileri azaltmayı amaçlar. Etkili bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini sağladığı gibi şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize etmek veya yok etmek amacını gösterirken, ilgili yasal mevzuatlara da uyduğunu ispatlar. ISO 14001:2005 Çevre yönetim sistemi belgesinin, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması gibi amaçlara ulaşılması yolunda oynayacağı rol büyüktür.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ‘nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları:
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu arttırılır.
Çevresel performans artırılır.
Uluslararası rekabette avantaj sağlanır.
Firma itibar ve pazar payı artar.
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masraflar azalır ve verimlilik artar.
Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olaylar azaltılır.
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanır.
İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.
Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).