Endüstriyel Tasarım

 

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

 

Kuruluşların ürettikleri ürünlerin görsel özelliklerinin o ürüne ve o kuruluşa özgü olması Endüstriyel Tasarım olarak adlandırılır. Ürünlerin ambalajları, ambalaj desenleri, kumaş desenleri, konfeksiyon modelleri, mobilya modelleri, makine ve araç tasarımları, araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

 

Bir tasarımın hukuki korunmasının sağlanması için bazı unsurları içermesi gerekir.
Yenilik
Ayırt edici nitelik
Ürün veya ürün parçası
İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

 

Tasarım Tescilinin Faydaları
Büyük emekler verilerek ortaya çıkarılan tasarımlar Tescil edilmezse rakipler tarafından kolayca taklit edilebilir.
Tasarımlar da tüketicinin ürünü tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanında ürünü tercih etme sebebidir.
Tescilli bir Tasarım başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, haczedilebilir, lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunması ancak tescille mümkündür.
Tescil tescilli tasarımın taklit edilmesi durumunda; taklit malı üretenlere karşı hukuki ve cezai yollara başvurma imkânı sağlar.