Barkod

 

Değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

 

Barkod tescili firmanın barkod sistemi içine dahil olması anlamına gelir. Barkod kullanmak isteyen her firma bu sisteme üye olmak zorundadır.
Barkod numarası almak için gerçek yada tüzel kişi olmak fark etmez.
Türkiyedeki barkod numaraları 869 ile başlar. Bu ülke kodudur.
Bundan sonra gelen genellikle 6 haneden oluşan firma  kodu vardır. Bu firmaya tahsis edilmiş kısımdır.
Bundan sonra gelecek 3 haneli ürün kodunun hangi rakamlardan oluşacağını 001-999 aralığı içersinde firma kendisi belirler.999 çeşit ürüne ayrı barkod numarası verilebilir.Eğer firmanın ürün sayısı 1000 i aşıyorsa 10000 li yada 100000  çeşitlik barkod numarası tahsisi yapılır.

 

Barkodun Yararları
Doğruluk
Hız
Maliyet
Kullanışlılık

 

Barkod başvurusu için gerekli belgeler

taahhütname (noter onaylı)
Faaliyet Belgesi
3.     Bir önceki yıla ait gelir gider tablosu (Serbest Muhasebeci ya da Mali Müşavir Onaylı)
4.     Barkod Harcının yatırıldığına dair dekont