Author Archives for admin

Entegre Sistem

Haziran 13, 2015 4:43 pm Published by Leave your thoughts

Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistemler sorunları ayrı ayrı çözmek... View Article


Akreditasyon nedir?

Haziran 13, 2015 4:42 pm Published by Leave your thoughts

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon... View Article


Kalite Politikası

Haziran 13, 2015 4:41 pm Published by Leave your thoughts

Kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından taahhüt haline getirilen, kuruluşun bugün ve gelecekte olmak istediği noktaları ortaya koyan, müşteri memnuniyeti,... View Article